ร่วมประกวดคลิปวีดีโอประกอบเพลงทับหลังปราสาทเขาโล้น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ตุลาคม 2564) ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ร่วมประกวดคลิปวีดีโอประกอบเพลงทับหลังปราสาทเขาโล้น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ตุลาคม 2564)

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

https://docs.google.com/document/d/1Wmhb3zCeOc5_fepkYuaQZGkaVGkwC6rYzz4V41TysZ4/edit?usp=sharing