ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

 

 

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร (คลิก) ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564

 


ดาวน์โหลด

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และสถานศึกษา (ไฟล์ Excel)