การจัดประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE โดย ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว