ประมวลภาพกิจกรรม Active Learning วันที่ 7 ตุลาคม 25645 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน (***สามารถคลิก Link เพื่อดาวน์โหลดภาพ )