ผู้บริหาร ศธจ.สระแก้ว

ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประวัติการทำงาน 1 กรกฎาคม 2535 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านยายจั่น สปจ.เมืองระยอง
1 พ.ย. 39 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดบางคราม สปอ.ท่าฉาง สปจ.สุราษฎร์ธานี
2 เม ย. 42 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตลาดหนองหวาย สปอ.ท่าชนะ
28 ก.พ. 42 ครูใหญ่โรงเรียนค้อกลาง สปอ.พูพิน
19 พ.ย.44 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปอ.วิภาวดี
21 มิ.ย.45 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา สปอ. ดอนสัก
23 ธ.ค.47 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.สุราษฎร์ธานีเขต
11 มิ.ย.51 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.สุราษฎร์ธานีเขต 1
22 มิ.ย.60 รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 13 พ.ย.62 รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 พ.ย.63 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
1 ต.ค.65 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประวัติ นางมณีรัฎ เทียมครู
รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ.๒๕๖๐ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวไลยอลงกรณ์
  • พ.ศ.๒๕๕๑ ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

  • ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐       ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
  • ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕     รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สอบถามได้ค่ะ